Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Statistični podatki

Vsi statistični podatki o stanju kmetijstva v Občini Moravske Toplice so povzeti po podatkih popisa kmečkih gospodarstev v letu 2000 Statističnega urada Republike Slovenije.
 
Struktura družinskih kmetij
 
V Občini Moravske Toplice je 948 družinskih kmetij.
3536 prebivalcev Občine Moravske Toplice je članov družinskih kmetij, kar predstavlja 55% vseh prebivalcev občine. 630 prebivalcem oz. cca. 10% prebivalcem je kmetijstvo edina dejavnost, medtem ko 43% vseh prebivalcev dela na družinskih kmetijah.
 
Družinske kmetije po tipu kmetovanja
Kmetije so različno usmerjene po tipu kmetovanja:
• poljedelstvo: 108
• vrtnarstvo:  3
• trajni nasadi:  59
• pašna živina:  25
• prašiči in perutnina: 24
• mešana rastlinska pridelava:  255
• mešana živinoreja:  280
• mešana rastlinska pridelava in živinoreja:  194


Kontakt