Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Osnovni podatki

OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3
9226 MORAVSKE TOPLICE

Telefon: (02) 538 15 00
Faks: (02) 538 15 02

Uradni elektronski naslov: obcina@moravske-toplice.si
Uradna spletna stran:  www.moravske-toplice.si

Identifikacijska številka (ID za DDV): SI 62760963
Matična številka: 5883164
Zakladniški podračun: 01278-0100012085

 
Prehodni račun za nakazilo upravne takse: 01278-4780309130 sklic 11 75779-7111002

Kontakt