Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Občina Komisije in odbori 2014-2018 Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2010-2014
Občinski svet
Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Društva Medobčinska inšpekcija in redarstvo Vaške igre Sociala Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence Občinski predpisi ARHIV Leto 2010 Nagrajene fotografije - poročilo Občinsko premoženje 2014

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov.

Člani nadzornega odbora so:

  1.     Lidija BOHNEC - predsednica
  2.     Mitja HORVAT
  3.     Branko KUZMIČ
  4.     Tatjana GYERGJEK
  5.     Vida ŠAVEL

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna.

Kontakt