Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in turizem

Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in turizem ima sedem članov.

Člani odbora so:

  1.     JOŽE VUGRINEC- predsednik
  2.     IGNAC GABOR
  3.     SAŠO KOCA
  4.     MAJDA ĐURINEK
  5.     DARKO PLEJ
  6.     KSENIJA HALAS
  7.     IRENA HÜLL

 
Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo, kulturo, šport in turizem
– obravnava zadeve in daje mnenja ter predloge ukrepov, ki se nanašajo na področje varstva naravne in kulturne dediščine, kulture, knjižničarstva, informiranja in raziskovanja, lekarništva in zdravstva, otroškega in socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, športa, rekreacije in turizma,
– skrbi za razvoj dejavnosti s področja delovanja odbora,
– daje mnenje v zvezi z ustanovitvenimi akti javnih zavodov, ki opravljajo dejavnosti s področij, za katere je pristojen odbor,
– pripravlja predloge proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnost s svojega področja,
– predlaga delitev sredstev, namenjenih za društva na področju športa, kulture in na drugih področjih, za katera je pristojen odbor,
– opravlja druge zadeve, ki so povezane s področjem dela odbora.

Kontakt