Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ima sedem članov.      

Člani sveta so:

  1.     FRANC KODILA- predsednik
  2.     ALOJZ TRPLAN
  3.     SAŠO KOCA
  4.     MIHAELA ŽILAVEC
  5.     DAMIR HORVAT
  6.     JANEZ PANKER
  7.     VLADO VUČKIČ

Pristojnosti sveta določa zakon.

Kontakt