Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Občina Komisije in odbori 2014-2018 Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2010-2014
Občinski svet
Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Društva Medobčinska inšpekcija in redarstvo Vaške igre Sociala Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence Občinski predpisi ARHIV Leto 2010 Nagrajene fotografije - poročilo Občinsko premoženje 2014

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Ravnanje z odpadnim jedilnim oljem

Odpadno jedilno olje in masti je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav tako jih ne smemo odvajati v kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprave ali neposredno izpuščati v vode in tla. Odpadno jedilno olje ne smemo mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju.

 

Podjetje Saubermacher – Komunala je registriran zbiralec odpadnega jedilnega olja in imetnik certifikata ISCC EU, ki se nanaša na izpolnjevanje posebnih pogojev za zbiranje in obdelavo odpadnega jedilnega olja.

 

V okviru gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je omogočeno gospodinjstvom Občine Moravske Toplice prepuščanje odpadnega jedilnega olja:

 

Povzročitelji iz gospodinjstev lahko uporabljate za zbiranje ohlajenega odpadnega jedilnega olja plastenke s pokrovom ali namensko 3,5 l posodo za zbiranje tega odpadka, ki jo lahko brezplačno prevzamete na sedežu podjetja Saubermacher – Komunala na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti.

 

Za dodatne informacije lahko pokličete Saubermacher- Komunala na telefonsko številko 02/526-84-50, pišete na elektronski naslov info@saubermacher-komunala.si ali obiščete spletno stran www.saubermacher-komunala.si.

Kontakt