Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Ravnanje z odpadnim jedilnim oljem

Odpadno jedilno olje in masti je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav tako jih ne smemo odvajati v kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprave ali neposredno izpuščati v vode in tla. Odpadno jedilno olje ne smemo mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju.

 

Podjetje Saubermacher – Komunala je registriran zbiralec odpadnega jedilnega olja in imetnik certifikata ISCC EU, ki se nanaša na izpolnjevanje posebnih pogojev za zbiranje in obdelavo odpadnega jedilnega olja.

 

V okviru gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je omogočeno gospodinjstvom Občine Moravske Toplice prepuščanje odpadnega jedilnega olja:

  • v Zbirnem centru za ločeno zbiranje frakcij Fokovci in
  • ob vsakoletni spomladanski akciji zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev.

 

Povzročitelji iz gospodinjstev lahko uporabljate za zbiranje ohlajenega odpadnega jedilnega olja plastenke s pokrovom ali namensko 3,5 l posodo za zbiranje tega odpadka, ki jo lahko brezplačno prevzamete na sedežu podjetja Saubermacher – Komunala na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti.

 

Za dodatne informacije lahko pokličete Saubermacher- Komunala na telefonsko številko 02/526-84-50, pišete na elektronski naslov info@saubermacher-komunala.si ali obiščete spletno stran www.saubermacher-komunala.si.

Kontakt