Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Ekološki otoki

EKOLOŠKI OTOKI

V vsakem naselju se nahajajo t.i. ekološki otoki, na katerih se nahajajo zabojniki za ločeno zbiranje steklene embalaže, papirja in papirne embalaže ter mešane embalaže (plastične, kovinske in sestavljene – tetrapak). Da zabojniki na bodo prehitro polni, vam priporočamo, da embalažo pred oddajo razstavite in stisnete, večje količine ločeno zbranih frakcij pa odpeljete v Zbirni center Fokovci. Ekološki otoki so namenjeni gospodinjstvom. Pravne osebe morajo za odvoz ločeno zbranih frakcij skleniti pogodbo s podjetjem Saubermacher – Komunala.

Kontakt