Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za zaščito in reševanje

Odbor za zaščito in reševanje ima sedem članov. 

Člani odbora so:

  1.     ŠTEFAN JANČARIČ- predsednik
  2.     ŠTEFAN HUL
  3.     ŠTEFAN KODILA
  4.     ANDREJ BALIGAČ
  5.     MARTIN HORVAT
  6.     DUŠAN GROF
  7.     FRANC GOMBOC

Odbor za zaščito in reševanje
– spremlja in obravnava stanje na področju civilne zaščite in požarnega varstva,
– pripravlja predloge v zvezi z delovanjem civilne zaščite in požarnega varstva,
– pripravi predlog razdelitve sredstev, namenjenih za dejavnost, za katere je ustanovljen odbor,
– pripravlja predloge proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnost s svojega področja,
– opravlja druge zadeve s področja delovanja odbora.

Kontakt