Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Zbirni center Fokovci

ZBIRNI CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE FRAKCIJ FOKOVCI

 

Zbirni center se nahaja za stavbo Kmetijske zadruge v Fokovcih.

 

Delovni čas je:

 • ponedeljek: 14.30–17.00,
 • četrtek: 8.30–11.00,
 • 1. sobota v mesecu: 10.30–12.30,
 • nedelja, prazniki: zaprto.

 

V zbirni center lahko pripeljete:

 • papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 • steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 • plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 • odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 • les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 • oblačila,
 • tekstil,
 • jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 • baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
 • električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 • kosovne odpadke,
 • odpadna zdravila in
 • izrabljene avtomobilske pnevmatike (maksimalno 4 kose letno na gospodinjstvo).

 

Mešane komunalne (nesortirani onesnaženi odpadki – smeti), gradbene, biološke, nevarne in posebne odpadke, avtomobilske dele ter mokra in onesnažena oblačila v zbirnem centru ne sprejemamo.

 

Oddaja ločeno zbranih frakcij vam ne povzroča dodatnih stroškov. Stroške krije Občina Moravske Toplice. Pravne osebe morajo za ravnanje z odpadki skleniti pogodbo s podjetjem Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o.

Kontakt