Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Ločeno zbiranje frakcij

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV OD VRAT DO VRAT

Vsako gospodinjstvo mora biti vključeno v organizirano zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predmetnim občinskim odlokom. Ta gospodinjstva prejmejo 1 x letno tipizirane vreče za ločeno zbiranje mešane embalaže (plastične, kovinske in sestavljene – tetrapak). Občani Martjanec in Moravskih Toplic lahko ločeno zbirajo v 240 l zabojniku še papir in papirno embalažo. Odvoz papirja je brezplačen. V naseljih Bogojina, Ivanci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske Toplice, Noršinci in Tešanovci se lahko gospodinjstva odločijo za zbiranje bioloških odpadkov v 120 l ali 240 l zabojniku. Odvoz bioloških odpadkov vam zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom. Zabojnike lahko prevzamete na sedežu podjetja Saubermacher – Komunala.

Kontakt