Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odvoz kosovnih odpadkov

ODDAJA KOSOVNIH ODPADKOV

V letu 2017 ne bo organiziranega klasičnega odvoza kosovnih odpadkov od vrat do vrat.

Vsa gospodinjstva, ki so vključena v organiziran odvoz mešanih komunalnih odpadkov, lahko brezplačno oddajo kosovne odpadke:
- v Zbirnem centru za ločeno zbiranje frakcij Fokovci, ki se nahaja za stavbo Kmetijske zadruge v Fokovcih,
- v regijskem centru CERO Puconci, Vaneča 81,
- do 2 m3 kosovnih odpadkov vam na osnovi predhodnega pisnega naročila 1 x letno odpelje podjetje Saubermacher – Komunala.

Odvoz kosovnih odpadkov na klic v individualnih stanovanjskih hišah se izvaja na osnovi pisnega naročila. Naročilnica je del letnega urnika odvoza odpadkov za leto 2017, dobite pa jo lahko tudi na:
• spletni strani www.saubermacher-komunala.si,
• spletni strani www.moravske-toplice.si,
• sedežu podjetja Saubermacher – Komunala na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti,
• sedežu občine in
• blagajni podjetja Komunala d.o.o. na Kopališki ulici 2 v Murski Soboti.

Izpolnjen obrazec lahko pošljete po:
• pošti na sedež podjetja Saubermacher – Komunala,
• elektronski pošti na e-naslov info@saubermacher-komunala.si ali
• faksu na številko 02/526-84-41.

Po prejemu naročila bo najpozneje v 14 koledarskih dneh izveden odvoz naročenih kosovnih odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme ter oblačil, hišnega tekstila in obutve. O datumu odvoza boste obveščeni najpozneje 2–3 dni prej.

Pri oddaji odpadkov je obvezna prisotnost naročnika ali njegovega predstavnika. Neizkoriščenih naročilnic ni mogoče prenesti v prihodnje leto. Če je količina kosovnih odpadkov večja od 2 m³ ali boste naročili več kot 1 odvoz letno, vam bo storitev zaračunana v skladu z veljavnim cenikom podjetja Saubermacher – Komunala.

 


Kontakt