Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Občina Komisije in odbori 2014-2018 Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2010-2014
Občinski svet
Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Društva Medobčinska inšpekcija in redarstvo Vaške igre Sociala Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence Občinski predpisi ARHIV Leto 2010 Nagrajene fotografije - poročilo Občinsko premoženje 2014

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Ravnanje z odpadki

   

KORISTNE INFORMACIJE O RAVNANJU Z ODPADKI


Kljub različnim možnostim brezplačnega odlaganja odpadkov še vedno odlagamo odpadke tam kjer ne bi smeli.

Vedno znova najdemo kosovne in mešane komunalne odpadke v zabojnikih na pokopališčih ali pa so odloženi ob zabojnikih na ekoloških otokih. Velikokrat zabojniki na pokopališčih in nekaterih ekoloških otokih (še posebej tistih, ki so ograjeni), spominjajo na divje odlagališče. Zaskrbljujoče je, da se vsi zgražamo nad takim ravnanjem neznancev, te odpadke odlagajo vedno drugi, vedno so od drugod in nikoli jih nihče ne vidi.

Ti „neznanci” bodo prenehali smetiti, ko bo vsak izmed nas, ki bo kogarkoli videl odlagati neprimerne odpadke na neprimernem mestu, to prijavil Medobčinski inšpekciji in redarstvu na tel. št. (02) 538 10 30 ali (02) 538 10 31, e-naslov medobcinska.inspekcija@siol.net ali neposredno inšpektorju na tel. 051 631 081 (Damir Jošar). Globe za prekrške so med 300 EUR in 1.500 EUR. 

Kontakt