Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Komisija za narodnostna vprašanja

Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje ima tri člane.

Člani komisije so:

  1.     TIBOR VÖRÖŠ - predsednik
  2.     ANITA VARGA
  3.     RAJKO JANJIĆ

Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje
– skrbi za varovanje pravic madžarske narodne skupnosti in obravnava zadeve s tega področja,
– obravnava pobude sveta občinske madžarske samoupravne narodne skupnosti o zadevah, ki se nanašajo na položaj narodne skupnosti in ohranjanje značilnosti narodnostno mešanega območja,
– pripravi predlog razdelitve proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnost s področja, ki ga pokriva komisija,
– pripravlja predloge in skrbi za sodelovanje z organi drugih držav na področjih, kjer obstajajo skupni interesi za sodelovanje,
– obravnava druge zadeve, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic madžarske narodne skupnosti in na maloobmejno sodelovanje,
– se povezuje z občinami in drugimi dejavniki v državi in izven. 

Kontakt