Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Pravila vaških iger

Na podlagi 36. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14 in 21/15) in 26. člena Odloka  o organizaciji na delovnem področju občinske uprave Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 13/99) župan vsako leto imenuje komisijo za izvedbo vaških iger.

Komisija je pristojna za nudenje pomoči organizatorjem vaških iger in je dolžna poskrbeti, da bo razpis pravočasno objavljen, pravila za potek iger pa nedvoumna. Komisija na podlagi predhodno določenih kriterijev določi naslednjega organizatorja vaških iger.


Kontakt