Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za gospodarstvo

Odbor za gospodarstvo ima devet članov.

Člani odbora so:

  1. ALOJZ TRPLAN - predsednik
  2. FRANC DEUTSCH
  3. GEZA DŽUBAN
  4. ŠTEFAN KODILA
  5. ANDREJ BALIGAČ
  6. MILAN VARGA
  7. VESNA ZADRAVEC
  8. TIBOR VÖRÖŠ,m.l.
  9. SLAVKO ŠKERLAK
 
Odbor za gospodarstvo
– spremlja razvoj občine na področju gospodarstva, podjetništva, infrastrukture, drobnega gospodarstva, turizma in varstva okolja,
– pripravlja predloge za spodbujanje dejavnosti, ki spadajo v njegovo področje dela,
– predlaga razdelitev sredstev, namenjenih za spodbujanje razvoja dejavnosti, ki spadajo v njegovo področje oziroma reševanje problemov na teh področjih,
– oblikuje strategijo turizma in kmečkega turizma,
– sodeluje z odborom za kmetijstvo pri predlaganju razvoja kmečkega turizma,
– daje mnenja in predloge za boljšo promocijo turistične občine,
– predlaga višino najemnin za lokale in poslovne prostore, ki so v lasti Občine Moravske Toplice,
– pripravlja predloge proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnost s svojega področja,
– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na področje gospodarstva, podjetništva, drobnega gospodarstva in turizma,
– daje predloge za enakomeren razvoj podjetništva in obrti, predvsem na demografsko ogroženih območjih. 

Kontakt