Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Občinska volilna komisija

Člani občinske volililne komisije so:

 

  1. JOLANKA HORVAT, Dolga ulica 206, MORAVSKE TOPLICE - predsednica,
  2. EMIL VUČKIČ, ANDREJCI 9a, - namestnik predsednice,
  3. ŠTEFAN KUHAR, Dolga ulica 79, MORAVSKE TOPLICE - član,
  4. JOLANKA HORVAT, ANDREJCI 18- namestnik člana,
  5. DRAGO IVANIČ, BOGOJINA 37 - član,
  6. JANEZ PANKER, Levstikova ulica 27, MORAVSKE TOPLICE - namestnik člana,
  7. ELISA HORVAT, SELO 11a   - član,
  8. ANDREJ NOVAK, ANDREJCI 43 - namestnik člana.

Kontakt