Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Občina Komisije in odbori 2014-2018 Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2010-2014
Občinski svet
Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Društva Medobčinska inšpekcija in redarstvo Vaške igre Sociala Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence Občinski predpisi ARHIV Leto 2010 Nagrajene fotografije - poročilo Občinsko premoženje 2014

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Občinska volilna komisija

Člani občinske volililne komisije so:

 

  1. JOLANKA HORVAT, Dolga ulica 206, MORAVSKE TOPLICE - predsednica,
  2. EMIL VUČKIČ, ANDREJCI 9a, - namestnik predsednice,
  3. ŠTEFAN KUHAR, Dolga ulica 79, MORAVSKE TOPLICE - član,
  4. JOLANKA HORVAT, ANDREJCI 18- namestnik člana,
  5. DRAGO IVANIČ, BOGOJINA 37 - član,
  6. JANEZ PANKER, Levstikova ulica 27, MORAVSKE TOPLICE - namestnik člana,
  7. ELISA HORVAT, SELO 11a   - član,
  8. ANDREJ NOVAK, ANDREJCI 43 - namestnik člana.

Kontakt