Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za lokalno infrastrukturo

Člani odbora so :

  1. Andrej Baligač, Filovci 150a - predsednik,
  2. Boris Velner, Vučja Gomila 131 - član,
  3. Vesna Zadravec, Mlajtinci 16   - član,
  4. Štefan Ferencek, Vučja Gomila 24 - član,
  5. Alojz Trplan, Ivanci 68 - član,
  6. Anita Kerman, Filovci 253 - član,
  7. Mateja Novak, Suhi vrh102 - član.

Kontakt