Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Občina Komisije in odbori 2014-2018 Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2010-2014
Občinski svet
Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Društva Medobčinska inšpekcija in redarstvo Vaške igre Sociala Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence Občinski predpisi ARHIV Leto 2010 Nagrajene fotografije - poročilo Občinsko premoženje 2014

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v OMT

Člani sveta so :

  1. Alojz Trplan, Ivanci 68 - predsednik,
  2. Dejan Hari, Dolga ulica 92, Moravske Toplice - član,
  3. Petra Marič, Noršinci 16f - član,
  4. Martina Lipaj, Martjanci 37 - član,
  5. Majda Đurinek, Na bregu 26, Moravske Toplice - član,
  6. Danijela Vučkič, Noršinci 11b - član,
  7. Jožefa Sakovič, Vučja Gomila 74a - član.

 

Kontakt