Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v OMT

Člani sveta so :

  1. Alojz Trplan, Ivanci 68 - predsednik,
  2. Dejan Hari, Dolga ulica 92, Moravske Toplice - član,
  3. Petra Marič, Noršinci 16f - član,
  4. Martina Lipaj, Martjanci 37 - član,
  5. Majda Đurinek, Na bregu 26, Moravske Toplice - član,
  6. Danijela Vučkič, Noršinci 11b - član,
  7. Jožefa Sakovič, Vučja Gomila 74a - član.

 

Kontakt