Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za družbene dejavnosti, šolstvo,kulturo, šport in turizem

Člani odbora so:

 

  1. SAŠO KOCA, TEŠANOVCI 77 - predsednik,
  2. MAJDA DURINEK, Na bregu 26, MORAVSKE TOPLICE - član,
  3. ANITA KERMAN, FILOVCI 253 - član,
  4. SAŠO NORČIČ, SEBEBORCI 35 - član,
  5. IRENA HÜLL, SEBEBORCI 53 - član,
  6. BORUT ANDREJEK, SEBEBORCI 101 - član,
  7. TIMOTEJA NEMEC, Kranjčeva ulica 41, MORAVSKE TOPLICE - član.

 

Kontakt