Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Komisija za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje

Člani komisije za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje so:

 

  1. ŠTEFAN ŽOHAR, MOTVARJEVCI 3a - predsednik,
  2. LADISLAV SABOTIN, PROSENJAKOVCI 87 - član,
  3. VILMOS LIPAI, MOTVARJEVCI 1 - član.

Kontakt