Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za kmetijstvo

Odbor za kmetijstvo ima sedem članov.

Člani odbora so:

  1.     TIBOR VÖRÖŠ st. - predsednik
  2.     ŠTEFAN HUL
  3.     LADISLAV SABOTIN
  4.     IGNAC GABOR
  5.     IGOR CAMPLIN
  6.     JOŽE ŠTEFKO
  7.     VIKTOR ČASAR


Odbor za kmetijstvo
– obravnava akte in problematiko, ki se nanaša na kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– daje predloge o oblikovanju politike razvoja kmetijstva v Občini Moravske Toplice,
– daje predloge za enakomeren razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice, predvsem na področjih Goričkega in na demografsko ogroženih območjih,
– predlaga razporeditev sredstev, namenjenih za kmetijstvo,
– daje predloge strategije razvoja kmečkega turizma,
– sodeluje z odborom za gospodarstvo pri predlaganju razvoja kmečkega turizma,
– pripravlja predloge proračunskih sredstev, namenjenih za dejavnost s svojega področja,
– spodbuja nove dejavnosti v kmetijstvu,
– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na področje delovanja odbora.


Kontakt