Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za kmetijstvo

Člani odbora za kmetijstvo so:

 

  1. IGOR CAMPLIN, BOGOJINA 107 - predsednik,
  2. VLADO VUČKIČ, SELO 80a - član,
  3. LEONN TURNER, SELO 11a – član
  4. LADISLAV SABOTIN, PROSENJAKOVCI 87 - član,
  5. SUZANA KOLTAI, LONČAROVCI 43 - član
  6. JOŽEF ŠTEFKO, IVANCI 33 - član,
  7. VILJEM KIANEC, FOKOVCI 8 - član.

Kontakt