Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Občina Komisije in odbori 2014-2018 Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2010-2014
Občinski svet
Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Društva Medobčinska inšpekcija in redarstvo Vaške igre Sociala Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence Občinski predpisi ARHIV Leto 2010 Nagrajene fotografije - poročilo Občinsko premoženje 2014

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Odbor za kmetijstvo

Člani odbora za kmetijstvo so:

 

  1. IGOR CAMPLIN, BOGOJINA 107 - predsednik,
  2. VLADO VUČKIČ, SELO 80a - član,
  3. LEONN TURNER, SELO 11a – član
  4. LADISLAV SABOTIN, PROSENJAKOVCI 87 - član,
  5. SUZANA KOLTAI, LONČAROVCI 43 - član
  6. JOŽEF ŠTEFKO, IVANCI 33 - član,
  7. VILJEM KIANEC, FOKOVCI 8 - član.

Kontakt