Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Občina Komisije in odbori 2014-2018 Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2010-2014
Občinski svet
Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Društva Medobčinska inšpekcija in redarstvo Vaške igre Sociala Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence Občinski predpisi ARHIV Leto 2010 Nagrajene fotografije - poročilo Občinsko premoženje 2014

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Nadzorni odbor

 

Člani Nadzornega odbora so :

 

1. SIMON KARDOŠ, TEŠANOVCI 27,
2. LIDIJA BOHNEC, SUHI VRH 13 b,
3. MARTINA BAUMAN, MLAJTINCI 11e,
4. KATJA RITUPER, BOGOJINA 2c,
5. MARTINA SEP, Moravske gorice 89, MORAVSKE TOPLICE.

Kontakt