Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Nadzorni odbor

 

Člani Nadzornega odbora so :

 

1. SIMON KARDOŠ, TEŠANOVCI 27,
2. LIDIJA BOHNEC, SUHI VRH 13 b,
3. MARTINA BAUMAN, MLAJTINCI 11e,
4. KATJA RITUPER, BOGOJINA 2c,
5. MARTINA SEP, Moravske gorice 89, MORAVSKE TOPLICE.

Kontakt