Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Moravske Toplice

Občina Komisije in odbori 2014-2018 Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2010-2014
Občinski svet
Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Društva Medobčinska inšpekcija in redarstvo Vaške igre Sociala Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence Občinski predpisi ARHIV Leto 2010 Nagrajene fotografije - poročilo Občinsko premoženje 2014

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Člani občinskega sveta in seje občinske sveta mandat 2014-2018

Člani Občinskega sveta - mandat 2014-2018:

1. Andrej BALIGAČ, Filovci

2. Igor CAMPLIN, Bogojina

3. Majda ĐURINEK, Moravske Toplice

4. Dušan GROF, Martjanci

5. Štefan HUL, Krnci

6. Anita KERMAN, Filovci

7. Sašo KOCA, Tešanovci

8. Štefan KODILA, Selo

9. Sašo NORČIČ, Sebeborci

10. Ladislav SABOTIN, Prosenjakovci

11. Alojz TRPLAN, Ivanci

12. Leonn TURNER, Selo

13. Vlado VUČKIČ, Selo

14. Vesna ZADRAVEC, Mlajtinci

15. Štefan ŽOHAR, Motvarjevci

 

Seje občinskega sveta - mandat 2014 - 2018 - tukaj .:

Kontakt