Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Člani občinskega sveta in seje občinske sveta mandat 2014-2018

Člani Občinskega sveta - mandat 2014-2018:

1. Andrej BALIGAČ, Filovci

2. Igor CAMPLIN, Bogojina

3. Majda ĐURINEK, Moravske Toplice

4. Dušan GROF, Martjanci

5. Štefan HUL, Krnci

6. Anita KERMAN, Filovci

7. Sašo KOCA, Tešanovci

8. Štefan KODILA, Selo

9. Sašo NORČIČ, Sebeborci

10. Ladislav SABOTIN, Prosenjakovci

11. Alojz TRPLAN, Ivanci

12. Leonn TURNER, Selo

13. Vlado VUČKIČ, Selo

14. Vesna ZADRAVEC, Mlajtinci

15. Štefan ŽOHAR, Motvarjevci

 

Seje občinskega sveta - mandat 2014 - 2018 - tukaj .:

Kontakt