Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Člani občinskega sveta - mandat 2006-2010

Občinski svet Občine Moravske Toplice šteje petnajst članov, od teh sta dva člana predstavnika madžarske narodne skupnosti. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta.

ČLANI OBČINSKEGA SVETA, izvoljeni na lokalnih volitvah 22.10.2006 so:

 • Andrej Baligač,  Filovci 150 A, 9222 Bogojina
 • Andrej Benkovič,  Bogojina 77 C, 9222 Bogojina
 • Štefan Bogdan,  Motvarjevci 2 B, 9207 Prosenjakovci
 • Viktor Časar,  Mlajtinci 37, 9226 M. Toplice
 • Geza Džuban,  Dolga ul. 78, M. Toplice, 9226 M. Toplice – podžupan
 • Ivan Farkaš,  Bogojina 13, 9222 Bogojina
 • Štefan Ferencek,  Vučja Gomila 24, 9208 Fokovci
 • Alojz Glavač,  Sebeborci 84, 9221 Martjanci - podžupan
 • Martin Horvat,  Ivanci 44, 9222 Bogojina
 • Franc Kodila,  Martjanci 93 A, 9221 Martjanci
 • Štefan Kodila, Selo 61, 9207 Prosenjakovci
 • Jožef Matis,  Sebeborci 70 A, 9221 Martjanci
 • Vida Šavel,  Bogojina 159, 9222 Bogojina
 • Tibor Vöröš st.,  Središče 23, 9207 Prosenjakovci
 • Tibor Vöröš ml., Središče 23, 9207 Prosenjakovci

Kontakt