Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Občinska uprava

V Občinski upravi Občine Moravske Toplice so zaposleni:

MARTINA VINK KRANJEC univ.dipl.inž.kmet. – direktorica Občinske uprave
telefon: (02) 538 15 04
e-mail: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si 

MELITA GORZA univ. dipl. prav. - pravnica VI/2
telefon: (02) 538 15 18
e-mail: melita.gorza@moravske-toplice.si

mag. MILAN ŠADL – višji svetovalec za okolje in infrastrukturo
telefon: (02) 538 15 14
e-mail: milan.sadl@moravske-toplice.si

MAJDA LIPIČ PROSIČ univ.dipl.inž.kmet.  - svetovalka za kmetijstvo in družbene dejavnosti
telefon: (02) 538 15 12
e-mail: majda.lipic@moravske-toplice.si  

SLAVICA FUJS, ekon. – svetovalka za finance
telefon: (02) 538 15 09
e-mail: slavica.fujs@moravske-toplice.si
 
GORAN PINTARIČ univ.dipl.ekon. - strokovni sodelavec za javna naročila VII/1
telefon: (02) 538 15 13
e-mail: goran.pintaric@moravske-toplice.si

SUZANA TITAN – finančno računovodska delavka V
telefon: (02) 538 15 16
e-mail: suzana.titan@moravske-toplice.si

ANITA ČONTALA  –  tajnica
telefon: (02) 538 15 00, GSM: 031 604 424
e-mail: obcina@moravske-toplice.si

DANIEL BELTRAN – knjigovodja V za KS
telefon: (02) 538 15 10
e-mail: daniel.beltran@moravske-toplice.si

SANDRA SUKIČ – referentka za splošne zadeve
telefon: (02) 538 15 19
e-mail: sandra.sukic@moravske-toplice.si 

DANIJELA BERDEN - strokovna sodelavka V za upravne zadeve
telefon (02) 538 15 08
e-mail: danijela.berden@moravske-toplice.si
 
SANDRA GORNJEC, ekon. - računovodkinja VI
telefon (02) 538 15 05
 
 
mag. MOJCA BREŠČAK, univ.dipl.ekon - Višja svetovalka za projekte
telefon: (02) 538 15 06
e-mail: mojca.brescak@moravske-toplice.si

 
ANITA GOMBOC - strokovna sodelavka VII/1 za okolje in prostor
 
 

 

 

 

 

 

 

Kontakt