Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

Občinsko glasilo Lipnica

x Prejemajte Občinsko glasilo na vaš e-poštni naslov:    

O B V E S T I L O
Spoštovani!
 Naslednja številka Lipnice bo izšla predvidoma konec APRILA 2018, zato prosimo, da nam vaše prispevke posredujete najpozneje do 16. APRILA 2018, do 12.00 ure na naslov:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice na CD-ju ali pa jih pošljite na e-naslov:
lipnica.casopis@gmail.com
 

Opozorilo:

V kolikor želite za objavo prispevkov v občinskem glasilu prejeti avtorski honorar v skladu s cenikom avtorskih honorarjev, morate obvezno izpolniti priložen obrazec. V primeru, da obrazca ne bomo prejeli, vam honorarja ne bomo nakazali. O upravičenosti in o višini honorarja bo v skladu s cenikom avtorskih honorarjev, odločil odgovorni urednik Lipnice.  


Opomba: Besedilo naj bo kratko in jedrnato, nikakor ne dolgovezno. Velikost fotografije pa vsaj 1 MB in največ 2 MB. Mednarodna standardna serijska številka za spletno izdajo Lipnice je ISSN 2536-3571. 
Občinsko glasilo je dobilo ime po potoku Lipnica, ki izvira jugozahodno od Fokovec, južno od ceste Andrejci-Fokovci. Potok teče vzporedno s staro neasfaltirano cesto Sepov breg-Martjanci, se približa severozahodnemu delu naselja Moravske Toplice, zahodno od naselja seka magistralno cesto Martjanci-Bogojina, obkroži zdravilišče ter se na južni strani združi s Titanovim potokom. Potem se usmeri proti vzhodu, med Ivanci in Bogojino se mu pridruži več manjših dotokov in se v Raščicah izlije v Ledavo. Lipnica teče zgolj po teritoriju občine Moravske Toplice, preteče pa približno 13,5 kilometrov.

UREDNIŠTVO občinskega glasila Lipnica:
- JANJA ADANIČ VRATARIČ, odgovorna urednica;
- SONJA VÖRÖŠ, urednica prispevkov v madžarskem jeziku;
- mag.VALERIJA DANČ SABOTIN, predstavnica MNSS;
- ANITA ČONTALA, predstavnica občinske uprave;
- Anja VUČKIČ, programska sodelavka;
- Borut ANDREJEK, programski sodelavec

Priloge

Kontakt