Občina Moravske Toplice
Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

Tel.: +386 (0)2 538 15 00
Fax.: +386 (0)2 538 15 02

Internet: www.moravske-toplice.si
E-pošta: obcina@moravske-toplice.si

Uradne ure
Pon., tor., čet. 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 15.30
Petek 7.30 - 13.30

Kje smo ? Zemljevid...

coupona.com.ua

Občina Župan Občinska uprava Občinski svet Komisije in odbori Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Občinsko premoženje Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve 2014 Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

30. september 2014

Obiskal nas je BiblioBUS PiŠK Murska Sobota

Prenovljen in barvit bibliobus Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota se je ustavil tudi pred Občino Moravske Toplice, ki je poleg 11 občin, ki so zagotovile razliko sredstev za obnovo bibliobusa. Bibliobus so si ogledali župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač z uslužbenci Občine Moravske Toplice ter uslužbenci TIC Moravske Toplice. Potujoča knjižnica, ki razpolaga z več kot 5000 različnimi knjigami,  že vrsto let skrbi za bralce tudi v občini Moravske Toplice. V občini Moravske Toplice ima bibliobus 11 postajališč (Filovci, Bogojina, Fokovci-Selo, Moravske Toplice, Martjanci, Ivanci, Čikečka vas , Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci in Središče.)

26. september 2014

20. SLIKARSKA KOLONIJA PRIMOŽ TRUBAR

V Moravskih Toplicah od nedelje poteka 20. slikarska kolonija Primož Trubar, njen umetniški vodja akad. slikar Nikolaj Beer, sicer letošnji častni občan Moravskih Toplic. Na koloniji, končala se bo v nedeljo, sodeluje 8 akademskih slikarjev. Dela, nastala na letošnji koloniji, bodo predvidoma na ogled konec oktobra v prostorih PIŠK. Danes so umetniki odprli svoja vrata, opravili priložnostno tiskovno konferenco.

BC

25. september 2014

Obvestilo in opravičilo volivcem

»Obveščamo vse volivce občine Moravske Toplice, ki so v svoje nabiralnike prejeli dvojezična obvestila volivcem za lokalne volitve 2014, pa ne volijo na dvojezičnem območju, da je prišlo do napake pri tisku in bodo naknadno prejeli še eno pravo obvestilo, in sicer samo v slovenskem jeziku.

Za neljubo napako se vsem prizadetim iskreno opravičujemo.

                                               Uradni list Republike Slovenije d. o. o.«

 » preberi več

25. september 2014

OBVESTILO V ZVEZI S POPISOM IN OCENITVIJO ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC POPLAV V ČASU MED 12.09. IN 16.09.2014

OBVESTILO V ZVEZI S POPISOM IN OCENITVIJO ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC POPLAV V ČASU MED 12.09. IN 16.09.2014

Spoštovane občanke in občani, na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo, Občina Moravske Toplice pristopa k popisu škode na stvareh (stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ipd.), ki so jo v času med 12.09. in 16.09.2014 povzročile poplave.

Obrazce za prijavo škode boste prejeli ob prijavi škode, dobite pa jih lahko tudi v vložišču Občinske uprave Moravske Toplice in na spletni strani: http://www.moravske-toplice.si/.

Potrebna dokumentacija za oddajo vloge: - parcelna številka na kateri stoji objekt, - leto zgraditve objekta, - neto uporabna površina objekta (m2), - davčna številka oškodovanca, - EMŠO/matična številka oškodovanca in - številka transakcijskega računa.

Popisuje se tudi škoda nastala na kmetijskih zemljiščih kot posledica plazov in podobno, ne popisuje pa se škoda na kmetijskih pridelkih. Brez zahtevanih podatkov vloge ne bo mogoče oddati.

PRIJAVITELJ S PODPISOM VLOGE ODGOVARJA ZA RESNIČNOST PODATKOV!

Občinska popisna komisija bo vloge za popis škode na stvareh zbirala po naslednjem razporedu: ponedeljek, dne 29.09.2014 TEŠANOVCI 8.00 – 10.00 ure BOGOJINA 11.00 – 13.00 ure MOTVARJEVCI 14.00 – 16.00 ure Vaško – gasilski dom Sejna soba gasilskega doma Vaško – kulturni dom torek, dne 30.09.2014 PROSENJAKOVCI 8.00 do 10.00 ure Stari gasilski dom sreda, dne 01.10.2014 MORAVSKE TOPLICE 13.00 – 15.00 MARTJANCI 15.00 – 17.00 Gasilski dom (Dolga ul. 63) Dvorana gasilskega doma

Vlogo lahko oškodovanci podajo na katerikoli lokaciji v navedenem seznamu. Občinska komisija za popis škode bo po oddanih vlogah oškodovancev opravila tudi oglede na terenu. Predsedniki Svetov krajevnih skupnosti in vaških odborov naj zaradi popisa škode na Javno komunalno podjetje Čista narava sporočijo podatke o poškodovanih poljskih poteh na območju njihove katastrske občine.

Predsednica občinske komisije za ocenjevanje škode:

 Majda LIPIČ PROSIČ 

 

                                                                      Župan:              

                                                                      Aloj GLAVAČ l.r.

 

OBRAZCI V PRILOGAH

 » preberi več

23. september 2014

INFORMACIJE O GLASOVANJU - VOLITVE 2014

INFORMACIJE O GLASOVANJU PREDČASNO GLASOVANJE Predčasno glasovanje je za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 5. oktobra, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), možno v Vaško – gasilskem domu v Tešanovcih, in sicer od torka, dne 30. septembra do četrtka, dne 2. oktobra 2014, med 7.00 in 19.00 uro. Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, naprošamo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem imajo sicer pravico glasovati v nedeljo, 5. oktobra 2014. GLASOVANJE PO POŠTI Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, in volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, lahko glasujejo po pošti (81. člen Zakona o volitvah v državni zbor). Po pošti lahko glasujejo tudi osebe, ki na dan glasovanja prestajajo zaporno kazen. Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najkasneje deset dni pred dnevom glasovanja, to je vključno do srede, dne 24. septembra, občinski volilni komisiji poslati zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo. Obrazec zahtevka za glasovanje po pošti je na voljo na občinski spletni strani. Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne velja 82. člen Zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanaša na glasovanje po pošti v tujini in glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. Torej volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, na lokalnih volitvah ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko konzularnih predstavništvih. GLASOVANJE NA DOMU Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnevom glasovanja (81. člen Zakona o lokalnih volitvah). Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, torej do srede, dne 1. oktobra 2014, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Če tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu zahtevek vloži tudi drugi družinski član, sosed ali druga oseba, ki je vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta). Obrazec zahtevka za glasovanje na domu je na voljo na spletni strani občine. GLASOVANJE S POMOČJO DRUGE OSEBE Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico. GLASOVANJE ZA INVALIDNE OSEBE Invalidne osebe lahko glasujejo na voliščih, lahko pa glasujejo tudi na domu.

 

VEČ V PRILOGAH....

22. september 2014

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ

Za primer reševanja stis, ki nastopijo kot posledica elementarnih nesreč, kot so poplava, potres ali drugih naravnih nesreč, lahko ljudje uveljavijo pravico do izredne denarne socialne pomoči...

več v priponki

17. september 2014

Objave občinske volilne komisije

Občinska volilna komisija objavlja seznam kandidatov za volitve župana in Seznam list kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Moravske Toplice.

Seznama sta objavljena tukaj .:

10. september 2014

OBVESTILO

Občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice vas obvešča,

 

da sta za volitve ŽUPANA OBČINE MORAVSKE TOPLICE,

ki bodo v nedeljo, dne 5. oktobra 2014 v seznam vpisana naslednja dva kandidata:

 

1. ALOJZ GLAVAČ, roj. 20.10.1960, Sebeborci 84a,

poklic: inženir elektrotehnike, delo: župan

Predlagatelj: Štefan Smodiš in skupina volivcev

 

2. ŠTEFAN KODILA, roj. 03.11.1974, Selo 61,

poklic: inženir agronomije, delo: direktor

Predlagatelja: Stranka Mira Cerarja in Robert Janko s skupino volilcev.

 

Za volitve ČLANOV OBČINSKEGA SVETA je bilo vloženih 8 list kandidatov, od katerih je 7 list bilo potrjenih in ena lista zavrnjena.

 

Za volitve ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI je bilo vloženih 42 list kandidatov, od katerih sta bili dve zavrnjeni, ena lista pa je bila pozvana v dopolnitev kandidature.

 

PREDSEDNIK Občinske volilne komisije

Občine Moravske Toplice:

Andrej BENKOVIČ, univ.dipl.prav., l.r.

10. september 2014

INFO DAN ELEKTRIČNIH KOLES

  Razvojna agencija Sinergija je organizirala INFO DAN v okviru 18. Občinskega praznika Moravskih Toplic ter predstavila električna kolesa v sklopu projekta PRO-E-BIKE. To je projekt kateri se izvaja v okviru Inteligentne energije Evrope in kjer je slovenski partner eden izmed 10 evropskih partnerjev.

več o tem v priponki ...

22. julij 2014

70 let Športnega društva Bogojina

Športno društvo Bogojina sodi med najstarejša društva v občini Moravske Toplice, saj je meseca julija proslavilom70 let delovanja. Vsega skupaj v občini deluje 81 različnih društev.

 » preberi več

22. julij 2014

3. Pastoralni dan v Župniji Martjanci – »Bodimo družina«

V nedeljo, 20. 7., je v Župniji Martjanci potekal že 3. Pastoralni dan, tokrat pod geslom »Bodimo družina«, na katerega smo se pripravljali s posebno tridnevnico (»Družina, ki moli za duhovne poklice«, »Družina, ki trpi in se daruje«, »Družina, ki roma in se pripravlja«).

 » preberi več

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji

» Pošlji

Kontakt