Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

12. september 2017

PRAZNOVANJE 21. OBČINSKEGA PRAZNIKA

   

V soboto, 9. septembra, smo v Bogojini praznovali 21. občinski praznik, v sklopu katerega je bila pred prireditvijo predana svojemu namenu investicija - pločnik z javno razsvetljavo in sanacija ceste.
Svečana seja občinskega sveta z osrednjo prireditvijo se je odvijala na ŠRC Bogojina. Podeljena so bila občinska priznanja in nagrade. Častni občan Občine Moravske Toplice je postal Štefan Jančarič iz Noršincev zaradi dolgoletnega in zavzetega dela na področju gasilstva ter zaščite in reševanja v širšem regionalnem prostoru. Veliko zahvalno listino je prejel Jože Trajber iz Martjancev za dolgoletno delo na področju prostovoljstva, zdravstvene vzgoje in pri dejavnostih Rdečega križa Slovenije. Priznanja Občine Moravske Toplice so prejeli Tihomir Kržanko iz Fokovcev za zgledno organizacijsko delo v lokalni skupnosti in delo na kulturnem področju, Stanislav Raj iz Bogojine za izjemno obsežno prostovoljno delo in nesebično pomoč pri delu krajevnih društev ter Turistično društvo Martin, Martjanci za prizadevno 15-letno delo na področju družbenega povezovanja in medsebojnega sodelovanja.
Podeljena so bila tudi priznanja v sklopu akcije "Moja dežela - lepa in gostoljubna" za najbolj urejeno naselje v občini. Po ocenah komisije in s spletnim glasovanjem so najbolj urejeno naselje Moravske Toplice, sledijo Martjanci in Tešanovci.
S pohvalo in bonom v vrednosti 50 evrov pa so bili nagrajeni zlati maturanti iz Občine Moravske Toplice: Nina Jakoša iz Čikečke vasi, Miha Bernjak iz Ivancev in Žan Sabotin iz Moravskih Toplic.
Program, ki ga je vodil Andrej Tibaut, so s svojim nastopom popestrili učenci Osnovne šole Bogojina in folklorna skupina iz Bogojine.

 » preberi več

6. september 2017

Sklep o določitvi plakatnih mest v času volilne kampanje

 za volitve predsednika R Slovenije

...več v priponki...

22. avgust 2017

PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO ŠKODE V KMETIJSKI PROIZVODNJI ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017

Občinska uprava Občine Moravske Toplice na podlagi obvestila Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017 obvešča oškodovance na območju občine Moravske Toplice, da je podaljšan rok za prijavijo škode, nastale v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017 do vključno 8.9.2017.

Obrazci za prijavo škode (Obrazec 2) so na voljo v sprejemni pisarni ter na spletni strani Občine Moravske Toplice: http://www.moravske-toplice.si/.

Oškodovanci oddajo prijavo osebno v sprejemni pisarni Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali jo pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. 

Vloge lahko oddajo oškodovanci, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID) na datum 15.7.2017.

14. avgust 2017

AKTUALNO ZA TURISTIČNO GOSPODARSTVO (za mala in srednje velika podjetja - MSP)

Obveščamo vas, da je aktualen Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva.

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji.

Razpis najdete na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

1. julij 2017

VAŠKE IGRE

V soboto, 1. julija, so v Ivanovcih potekale že tradicionalne 22. Vaške igre Občine Moravske Toplice.

Tekmovalo je 17 vasi, ki so se pomerile v vlečenju vrvi, lovljenju jabolk iz kadi, prenosa vode s kozarci, luščenju koruze, sestavljanju voza, pisanju na tablo s kredo, igri vesoljček ter v igri presenečenja. Prvo mesto je zasedla ekipa iz Ratkovcev, drugo ekipa iz Ivancev, tretja pa je bila ekipa iz Fokovcev, ki je tudi zmagala v vlečenju vrvi.
Igre je obiskalo lepo število ljudi. Ob tekmovalnem duhu pa je prireditev bila priložnost za druženje, smeh in klepet. Naslednje leto se vidimo, upajmo, da še v večjem številu, v Ivancih.

 » preberi več

27. junij 2017

Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2016 za Vodovodni sistem Murska Sobota, ki je oskrboval tudi prebivalce v delu Občine Moravske Toplice

V prilogi se nahaja Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2016 za Vodovodni sistem Murska Sobota, ki je oskrboval tudi prebivalce v delu Občine Moravske Toplice.

27. junij 2017

KONTAKTI ZA JAVNI VODOVOD

KONTAKTI ZA JAVNI VODOVOD
Javno vodovodno omrežje na področju občine Moravske Toplice upravlja Sistem vodovod B d.o.o. Murska Sobota, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, vzdrževanje omenjenega sistema pa izvaja podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice.
Na podjetje VODOVOD SISTEM B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota lahko:
- sporočate stanja vodomerov: preko telefona 02-521-3758, vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ali preko spletnega obrazca “Sporočanje stanja vodomera”. Za identifikacijo uporabnika potrebujete: ime, priimek ter naslov plačnika, identifikacijsko številko vodomera (8 številk, glej račun) in trenutno stanje na vodomeru (5 številk, npr. 00467) in
- plačate položnice.

Na podjetju ČISTA NARAVA d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice lahko uredite:
- Prijavo novega vodomernega priključka in dobite vse ostale informacije vezane na vzdrževanje in priključevanje na javni vodovodni sistem . Občan mora za priklop na vodovodni sistem predložiti kopijo Pogodbe o sofinanciranju izgradnje vodovoda med Občino Moravske Toplice in občanom ter Potrdilo o plačanih pogodbenih obveznostih izdano s strani občinske uprave.
- Prijavo poškodbe oz. sporočite napako delovanja javnega vodovnega omrežja na tel. številko 02-538-1610 ali GSM 041-803-793 (Števančec Andrej).

Več informacij in različni obrazci v zvezi z vodovodom so objavljeni na spletni strani
http://vodovod-b.si.

1. junij 2017

SPOROČILO ZA JAVNOST - Projekt CASCO

Materialni tok v predelovalni verigi lesne industrije znatno prispeva k podnebnim spremembam. Neizkoriščenost priložnosti za vse državljane Slovenije, ki jih ponuja lesna industrija, tako danes kot v bodoče, je velika. Kot edina slovenska ekonomska panoga premore bogato surovinsko zaledje, geografsko ustrezno razpršene in tehnološko dokaj dobro opremljene predelovalne obrate ter močno razvejan trg za izdelke, ki jih več kot polovico proda na tujih trgih.

 » preberi več

11. avgust 2016

PRVI ZBIRNI CENTER OBČINE MORAVSKE TOPLICE

 

V Fokovcih je 8. avgusta 2016 občina Moravske Toplice v sodelovanju s Saubermacher Komunalo d.o.o. odprla nov zbirni center za ločeno zbiranje frakcij. Zbirni center je namenjen občanom in občankam občine Moravske Toplice, stroške v celoti krije občina.

 

 » preberi več

13. junij 2012

OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI

Obvestilo o javni razgrnitvi v okviru upravnega postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: daljnovod 110kV Murska Sobota - Lendava

Uradne ure:

Ponedeljek 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 15.30
Petek 7.30 - 13.30

 

Kako do nas -> Google Zemljevid

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji

» Pošlji

Kontakt