Občina Moravske Toplice
Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

Tel.: +386 (0)2 538 15 00
Fax.: +386 (0)2 538 15 02

Internet: www.moravske-toplice.si
E-pošta: obcina@moravske-toplice.si

Uradne ure
Pon., tor., čet. 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 15.30
Petek 7.30 - 13.30

Kje smo ? Zemljevid...

coupona.com.ua

Občina Župan Občinska uprava Občinski svet Komisije in odbori Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Občinsko premoženje Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve 2014 Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

OBISK STAREJŠIH OBČANOV IZ OBČINE MORAVSKE TOPLICE PO DOMOVIH ZA STAREJŠE

Tudi letos je občina Moravske Toplice poskrbela za obisk in obdaritev starejših občanov iz občine, ki živijo po Domovih za starejše.

18. december 2014

VESEL BOŽIČ TER SREČNO 2015!

   Kaj za prazničnimi vrati čaka nas, ko razigrano bo čas prestopil letni prag? Bo jutro s soncem obsijano, bo z mehkim perjem nam postlano, bodo novi časi zlati? Zlati bodo, če sivino vsakdana sami pozlatimo s poštenim delom in dobroto, ji s smehom vdihnemo lepoto in s prijateljstvom iskrenim, nežnost, srečo, mir, toploto. Takih časov- zlatih časov- v novem letu Vam želimo!

Župan ALOJZ GLAVAČ in občinska uprava!

18. december 2014

Koledar prireditev 2015 v občini Moravske Toplice

V prilogi najdete koledar prireditev, ki jih člani najrazličnejših društev, vzgojnih zavodov ter drugih organizacij iz občine Moravske Toplice prirejajo v letu 2015.

 

 

 

4. december 2014

VSE NAJBOLJŠE GOSPA MARIJA

Župan Alojz Glavač in predstavnika KS Moravske Toplice so obiskali najstarejšo občanko gospo Marijo, ki je praznovala 103. rojstni dan. Predali so ji je darilo in izrekli čestitke ob njenem dnevu.

Povabilo: Glasujte za Moravske Toplice (akcija Dnevnikova izvidnica)

Spoštovani feni in simpatizerji Moravskih Toplic!

Naprošamo vas, da v okviru akcije Dnevnikova izvidnica glasujete za Moravske Toplice in si priborite zanimive nagrade.

Z istim e-naslovom lahko glasujete enkrat tedensko.

Akcija traja do 6. marca 2015!

Glasujte vsak teden na naslednji povezavi, ki jo delite s prijatelji:

http://dnk.dnevnik.si/sl/Klub+DNK/Izvidnica

 

 

 

 

3. december 2014

2. SEJA OBČINSKEGA SVETA OMT

Svetniki Občine Moravske Toplice so se sestali na drugi redni seji in med drugim sklenili, da se sredstva iz proračunskih rezerv namenijo za odpravo posledic septembrskih poplav. Septembrske poplave so na kmetijskih zemljiščih, stavbah in drugi infrastrukturi v občini Moravske Toplice povzročile za približno 612.000 evrov škode, pri čemer je največ škode, za nekaj več kot 400.000 evrov, na objektih. Zato so svetniki  sprejeli sklep, da se za sanacijo zagotovijo sredstva iz proračunskih rezerv občine do skupne višine 50.000 evrov. Sredstva so namenjena sanaciji na cestni in drugi javni infrastrukturi,ki je v lasti občine.

Svetniki so obravnavali še izgradnjo čistilne naprave in kanalizacije v Filovcih, ki je poleg izgradnje vodovodnega omrežja v sklopu pomurskega vodovoda eden večjih projektov občine. Občina je za projekt kanalizacije dobila odobrena tudi sredstva iz znamenitega, zadnjega 8. poziva razvoja regij, in sicer v višini dobrih 1.300.000 evrov. Za uspešno črpanje odobrenih sredstev mora občina finančno uskladiti Načrt razvojnih programov, in sicer pri vrednosti projekta, virih financiranja in roku trajanje izvedbe, za kar so danes svetniki s sklepom dali zeleno luč. Lastna udeležba občanov pri izgradnji omenjenega projekta znaša 2.400 evrov na gospodinjstvo, kar so sprejeli svetniki v pripravljalni fazi projekta. Projekt mora biti zaključen v prihodnjem letu. Svetniki so soglašali tudi s preoblikovanjem kombinirane enote oddelka vrtca v Fokovcih v polovični oddelek, saj ga obiskuje le 6 otrok, občina pa bo s sklepom oproščena plačila stroškov do polne zasedenosti, ki v primeru celega oddelka šteje 12 otrok. Število zaposlenih in sistematizacija dela se s preoblikovanjem enote v polovični oddelek ne bosta spremenili.

Ob koncu seje so svetniki na predlog Komisije za volitve in imenovanja odločali o članih nadzornega odbora, nekaterih delovnih teles občinskega sveta in občinske volilne komisije. Svetniki se bodo do novega leta srečali še na eni seji, in sicer zaradi sprejetja rebalansa letošnjega proračuna, o kadrovskih predlogih za vsa delovna telesa občinskega sveta pa naj bi odločali na korespondenčni seji.

3. december 2014

OBVESTILO LOVSKE DRUŽINE MORAVCI - IMENOVANI POOBLAŠČENCI

Obvestilo Lovske družine Moravci Lovska družina Moravci v skladu s 56. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16 z dne 20.04.2004) obvešča imetnike kmetijskih in gozdnih kultur na območju lovske družine Moravci ( upravljane površine k.o. Martjanci, Moravci, Tešanovci, Vučja Gomila, Fokovci in Suhi Vrh), da so imenovani pooblaščenci upravljalca lovišča za ocenjevanje škode na kmetijskih gozdnih kulturah za obdobje 2015-2017 sledeči: ANDREJ SMODIČ, stanuje Vučja Gomila 61, SI 9208 Fokovci, GSM: 040 160 318, SIMON BRUNER, stanuje Dolga ulica 84, SI 9226 Moravske Toplice, GSM: 031 525 362, DOMINIK HARI, stanuje Dolga ulica 92, SI 9226 Moravske Toplice, GSM: 041 865 514. Oškodovanec je dolžan po 56. členu Zakona PISNO z vsemi relevantnimi podatki prijaviti škodo na kmetijskih in gozdnih kulturah v treh dneh od dneva, ko je škodo opazil na naslov LD Moravci, Dolga ul. 160, SI-9226 M. Toplice. Andrej Smodič, starešina

3. december 2014

STORITVE ZA PODJETNIKE - RAZVOJNA AGENCIJA SINERGIJA MARTJANCI

Razvojna agencija Sinergija Martjanci izvaja razne storitve za podjetnike v Občini Moravske Toplice.

več v priponki....

14. november 2014

RAZPIS ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2014-2015

Obveščamo vas, da je občinski spletni (http://www.moravske-toplice.si) , v občinskem glasilu Lipnica in na spletni strani PIF (www.pif.si),  objavljen Razpis za podelitev štipendij Občine Moravske Toplice .

7. november 2014

Novoizvoljeni svetniki opravili prvo sejo

V petek, 7. novembra 2014 je z delom pričel novoizvoljeni občinski svet naše občine. Ustanovni seji je predsedoval najstarejši izvoljeni svetnik Ladislav Sabotin. V sejni sobi občine Moravske Toplice se je zbralo 14 od 15. občinskih svetnikov (Dušan Grof se je opravičil). Najprej so prisluhnili poročiloma predsednika občinske volilne komisije Andreja Benkoviča in posebne občinske volilne komisije za volitve predstavnikov madžarske narodnosti Ludvika Rituperja, nato po poročilu mandatne komisije potrdili mandate izvoljenih občinskih svetnikov in župana Alojza Glavača. Svetniki so izvolili tudi komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo bo vodil Dušan Grof SD. Seja se ja končala z nagovorom župana Alojza Glavača, ki je med drugim opozoril na pomembne naloge, ki čakajo občino v naslednjem štiriletnem obdobju. Pri tem je poudaril, da bodo naloge lažje in učinkoviteje rešljive, če bo v članih občinskega sveta našel konstruktivne sogovornike, kajti vsem, tako njemu kot županu in svetnikom je in mora biti v ospredju blaginja občine in občanov. V novem občinskem svetu bodo sedeli: Dušan Grof, Vesna Zadravec, Vlado Vučkič in Sašo Koca vsi SD, Majda Đurinek, Andrej Baligač, Štefan Hul vsi SDS, Štefan Kodila, Anita Kerman, Sašo Norčič vsi SMC, Igor Camplin, Alojz Trplan, oba SLS, Leon Turner NSP, Štefan Žohar in Ladislav Sabotin, MNSS.

FOTO: NATAŠA JUHNOV

5. november 2014

Projekt DECIDE FOT GREEN v sklopu programa ERASMUS +

 V okviru projekta Decide for green, v sklopu programa Erasmus+ je 24 mladih iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Litve obiskalo občino Moravske Toplice, kjer jih je sprejel župan Alojz Glavač. Projekt, ki poteka od 3. do 11. novembra, obravnava problem neodločanja mladih za realizacijo zelenih podjetij. Na projektu bodo mladi reševali in debatirali o vzrokih neučinkovitega informiranja mladih o podjetniških vzpodbudah zelenih rešitev in njihovi pomemnosti ter premajhni vzpodbudi za razvoj podjetniške miselnosti. Mladi bodo v rakičanskem dvorcu uporabljali metode neformalnega izobraževanja in s tem omogatili svoje izkušnje in mednarodno širino, kot tudi s svojim pridobljenim znanjem pomagali ostalim mladim, ki se vidijo v ustanovitvi zelenega podjetja.

Jožek Špilak, predsednik Društva kreativne mladine

27. oktober 2014

Svetniki z 32. redno sejo sklenili štiriletni mandat

Zadnji seji svetnikov občine Moravske Toplice v iztekajočem štiriletnem mandatu je predsedoval dosedanji podžupan Geza Džuban. Svetniki so najprej potrdili sklep z dopisne seje, nato pa prisluhnili poročilu o izvrševanju proračuna občine Moravske Toplice za obdobje prvih osmih mesecev leta 2014. Na prihodkovni strani je bil proračun realiziran s 45 %, na odhodkovni strani pa z 42 %. Nižja realizacija na prihodkovni strani je zaradi tega, ker se Občina ni odločila za najem kredita, so pojasnili v strokovnih službah občinske uprave. Svetniki so se seznanili tudi s poročilo notranje revizije o izvrševanju proračuna v letu 2013, ki ga je opravila revizijska hiša ABC Revizija. Sledila je obravnava predloga o spremembi statusa zemljišča v Vučji Gomili. V sklepni točki se je župan Alojz Glavača zahvalil svetnikom za štiriletno delo, korektno in tvorno sodelovanje pri sprejemanju odločitev. Črto pod opravljeno je v nekaj misli strnil tudi dosedanji svetnik in podžupan Geza Džuban, ki se na lokalnih volitvah 5. oktobra ni več potegoval za svetniški položaj. Po svoje zanimivo slovo je prispeval Franc Deutsch, ki je dejal, da so bili kot osnovnošolci navajeni, da so »tovarišici« zadnji dan pouka prinesli darilo. Sam je vsem svetnikom, tudi on namreč ni več kandidiral za svetnika, podaril simbolična darila.

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji

» Pošlji

Kontakt