Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

17. oktober 2017

Ministrica za šolstvo na ogledu Osnovne šole Bogojina

Ministrica za šolstvo je danes obiskala osnovno šolo Bogojina, kjer si je ogledala, kako potekajo sanacijska dela.

 » preberi več

11. oktober 2017

SAJENJE MLADIH MURV

v vrtcu Martjanci in Moravske Toplice

 » preberi več

16. oktober 2017

JAVNA RAZPRAVA

Oloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice traja od 16.10. do 26.10.2017.

Vsebina je objavljena v rubriki Razpisi in objave.

 

 

9. oktober 2017

PREDAVANJE IN IZPIT ZA VODITELJA ČOLNA

POMORSKO DRUŠTVO MORJAK SPREJEMA VAŠO PRIJAVO ZA
TEČAJ + IZPIT
Predavanje bodo izvajali člani Združenja pomorskih
kapitanov Republike Slovenije 

v PETEK - 3.NOV. ob 17. uri ter SOBOTO in NEDELJO popoldne !!!
V VAŠKO GASILSKEM DOMU - KRNCI

6. september 2017

Sklep o določitvi plakatnih mest v času volilne kampanje

 za volitve predsednika R Slovenije

...več v priponki...

22. avgust 2017

PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO ŠKODE V KMETIJSKI PROIZVODNJI ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017

Občinska uprava Občine Moravske Toplice na podlagi obvestila Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017 obvešča oškodovance na območju občine Moravske Toplice, da je podaljšan rok za prijavijo škode, nastale v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017 do vključno 8.9.2017.

Obrazci za prijavo škode (Obrazec 2) so na voljo v sprejemni pisarni ter na spletni strani Občine Moravske Toplice: http://www.moravske-toplice.si/.

Oškodovanci oddajo prijavo osebno v sprejemni pisarni Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali jo pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. 

Vloge lahko oddajo oškodovanci, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID) na datum 15.7.2017.

14. avgust 2017

AKTUALNO ZA TURISTIČNO GOSPODARSTVO (za mala in srednje velika podjetja - MSP)

Obveščamo vas, da je aktualen Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva.

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji.

Razpis najdete na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

27. junij 2017

Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2016 za Vodovodni sistem Murska Sobota, ki je oskrboval tudi prebivalce v delu Občine Moravske Toplice

V prilogi se nahaja Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2016 za Vodovodni sistem Murska Sobota, ki je oskrboval tudi prebivalce v delu Občine Moravske Toplice.

27. junij 2017

KONTAKTI ZA JAVNI VODOVOD

KONTAKTI ZA JAVNI VODOVOD
Javno vodovodno omrežje na področju občine Moravske Toplice upravlja Sistem vodovod B d.o.o. Murska Sobota, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, vzdrževanje omenjenega sistema pa izvaja podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice.
Na podjetje VODOVOD SISTEM B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota lahko:
- sporočate stanja vodomerov: preko telefona 02-521-3758, vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ali preko spletnega obrazca “Sporočanje stanja vodomera”. Za identifikacijo uporabnika potrebujete: ime, priimek ter naslov plačnika, identifikacijsko številko vodomera (8 številk, glej račun) in trenutno stanje na vodomeru (5 številk, npr. 00467) in
- plačate položnice.

Na podjetju ČISTA NARAVA d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice lahko uredite:
- Prijavo novega vodomernega priključka in dobite vse ostale informacije vezane na vzdrževanje in priključevanje na javni vodovodni sistem . Občan mora za priklop na vodovodni sistem predložiti kopijo Pogodbe o sofinanciranju izgradnje vodovoda med Občino Moravske Toplice in občanom ter Potrdilo o plačanih pogodbenih obveznostih izdano s strani občinske uprave.
- Prijavo poškodbe oz. sporočite napako delovanja javnega vodovnega omrežja na tel. številko 02-538-1610 ali GSM 041-803-793 (Števančec Andrej).

Več informacij in različni obrazci v zvezi z vodovodom so objavljeni na spletni strani
http://vodovod-b.si.

1. junij 2017

SPOROČILO ZA JAVNOST - Projekt CASCO

Materialni tok v predelovalni verigi lesne industrije znatno prispeva k podnebnim spremembam. Neizkoriščenost priložnosti za vse državljane Slovenije, ki jih ponuja lesna industrija, tako danes kot v bodoče, je velika. Kot edina slovenska ekonomska panoga premore bogato surovinsko zaledje, geografsko ustrezno razpršene in tehnološko dokaj dobro opremljene predelovalne obrate ter močno razvejan trg za izdelke, ki jih več kot polovico proda na tujih trgih.

 » preberi več

13. junij 2012

OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI

Obvestilo o javni razgrnitvi v okviru upravnega postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: daljnovod 110kV Murska Sobota - Lendava

Uradne ure:

Ponedeljek 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 15.30
Petek 7.30 - 13.30

 

Kako do nas -> Google Zemljevid

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji

» Pošlji

Kontakt