Kranjčeva ulica 3

9226 Moravske Toplice

T: +386 (0)2 538 15 00

F: +386 (0)2 538 15 02

E: obcina@moravske-toplice.si

Občina Župan Občinska uprava Komisije in odbori 2014-2018 Komisije in odbori 2010-2014 Občinski svet Naselja v občini Kultura Turizem Kmetijstvo Ravnanje z odpadki Sociala Občinski predpisi Medobčinska inšpekcija in redarstvo Društva Vaške igre Občinski praznik Enkratna denarna pomoč za novorojence ARHIV Lokalne volitve Natečaj za fotografijo meseca

Informacije javnega značaja

Storitve državne uprave

Statistični podatki

17. november 2017

»Dan slovenske hrane - TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK«

Vrtci občine Moravske Toplice
V petek, 17. novembra, smo v Vrtcu Moravske Toplice poskrbeli, da so zdrav zajtrk zaužili otroci, zaposleni, pa tudi naši gostje – župan občine Moravske Toplice, gospod Alojz Glavač in zaposleni v občinski upravi – Anita, Sandra in Daniel.

Domači črni kruh, pomursko maslo in med naših čebelarjev, mleko iz kmetije v Moravskih Toplicah ter jabolka iz pomurskega sadovnjaka so vabili. Vabila pa je tudi čudovito pripravljena miza. Pogrinjki, ki so jih pripravili otroci s pomočjo vzgojiteljic, so dodali še tisto piko na i. Kuhar Roman nam je predstavil jedi in povedal nekaj o njihovem izvor. Tudi to je bilo za otroke prav posebno doživetje. Zajtrk je minil v prijetnem klepetu.

Dan slovenske hrane se je nadaljeval skozi kosilo - v kuhinji so nam pripravili domačo kmečko juho in dödöle v smetanovi omaki ter zeleno solato, s tradicionalno hrano pa smo se srečali tudi pri malici – otrokom smo ponudilo »posolanko«, tradicionalno prekmursko sladico. Dan je bil pol doživetij.

Pa ne pozabite, slovenski pregovor pravi: »Jabolko ne pade daleč od drevesa«. Bodimo torej zgled našim otrokom. Strokovnjaki za prehrano poudarjajo, da navado rednega zajtrkovanja dobimo v otroštvu, zato moramo odrasli otroku z lastnim zgledom pokazati, kako naj začne dan. S tem prispevamo k ustvarjanju otrokovih prehranjevalnih navad, ki ga bodo spremljale vse življenje.

Za konec pa še »hrana« za naše možgane – UGANKA:
»Rdeče hlače, belo meo, črna duša, kaj je to?«

Simona Kaučič, ravnateljica

13. november 2017

Veseli december prihaja & odprtje pravljične dežele

V petek, 1. decembra, bo v Moravskih Toplicah odprtje pravljične dežele. Obeta se zanimiv in pester program, otroke pa čaka presenečenje. Vabljeni!

30. oktober 2017

RAZPIS ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2017/2018

Obveščamo vas, da je objavljen Razpis za podelitev štipendij občine Moravske Toplice za leto 201/2018. Vso potrebno dokumentacijo najdete na spletni strani občine pod Razpisi, objave in tudi v občinskem časopisu Lipnica št. 153.

 

22. avgust 2017

PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO ŠKODE V KMETIJSKI PROIZVODNJI ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017

Občinska uprava Občine Moravske Toplice na podlagi obvestila Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017 obvešča oškodovance na območju občine Moravske Toplice, da je podaljšan rok za prijavijo škode, nastale v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017 do vključno 8.9.2017.

Obrazci za prijavo škode (Obrazec 2) so na voljo v sprejemni pisarni ter na spletni strani Občine Moravske Toplice: http://www.moravske-toplice.si/.

Oškodovanci oddajo prijavo osebno v sprejemni pisarni Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice ali jo pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. 

Vloge lahko oddajo oškodovanci, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID) na datum 15.7.2017.

14. avgust 2017

AKTUALNO ZA TURISTIČNO GOSPODARSTVO (za mala in srednje velika podjetja - MSP)

Obveščamo vas, da je aktualen Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva.

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji.

Razpis najdete na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

27. junij 2017

Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2016 za Vodovodni sistem Murska Sobota, ki je oskrboval tudi prebivalce v delu Občine Moravske Toplice

V prilogi se nahaja Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2016 za Vodovodni sistem Murska Sobota, ki je oskrboval tudi prebivalce v delu Občine Moravske Toplice.

27. junij 2017

KONTAKTI ZA JAVNI VODOVOD

KONTAKTI ZA JAVNI VODOVOD
Javno vodovodno omrežje na področju občine Moravske Toplice upravlja Sistem vodovod B d.o.o. Murska Sobota, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, vzdrževanje omenjenega sistema pa izvaja podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice.
Na podjetje VODOVOD SISTEM B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota lahko:
- sporočate stanja vodomerov: preko telefona 02-521-3758, vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ali preko spletnega obrazca “Sporočanje stanja vodomera”. Za identifikacijo uporabnika potrebujete: ime, priimek ter naslov plačnika, identifikacijsko številko vodomera (8 številk, glej račun) in trenutno stanje na vodomeru (5 številk, npr. 00467) in
- plačate položnice.

Na podjetju ČISTA NARAVA d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice lahko uredite:
- Prijavo novega vodomernega priključka in dobite vse ostale informacije vezane na vzdrževanje in priključevanje na javni vodovodni sistem . Občan mora za priklop na vodovodni sistem predložiti kopijo Pogodbe o sofinanciranju izgradnje vodovoda med Občino Moravske Toplice in občanom ter Potrdilo o plačanih pogodbenih obveznostih izdano s strani občinske uprave.
- Prijavo poškodbe oz. sporočite napako delovanja javnega vodovnega omrežja na tel. številko 02-538-1610 ali GSM 041-803-793 (Števančec Andrej).

Več informacij in različni obrazci v zvezi z vodovodom so objavljeni na spletni strani
http://vodovod-b.si.

1. junij 2017

SPOROČILO ZA JAVNOST - Projekt CASCO

Materialni tok v predelovalni verigi lesne industrije znatno prispeva k podnebnim spremembam. Neizkoriščenost priložnosti za vse državljane Slovenije, ki jih ponuja lesna industrija, tako danes kot v bodoče, je velika. Kot edina slovenska ekonomska panoga premore bogato surovinsko zaledje, geografsko ustrezno razpršene in tehnološko dokaj dobro opremljene predelovalne obrate ter močno razvejan trg za izdelke, ki jih več kot polovico proda na tujih trgih.

 » preberi več

13. junij 2012

OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI

Obvestilo o javni razgrnitvi v okviru upravnega postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: daljnovod 110kV Murska Sobota - Lendava

Uradne ure:

Ponedeljek 7.30 - 14.30
Sreda 7.30 - 15.30
Petek 7.30 - 13.30

 

Kako do nas -> Google Zemljevid

Vpišite vaš e-poštni naslov in kliknite na gumb Pošlji

» Pošlji

Kontakt